Trùng Sinh Nhân Vật

30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

(Vạn Đồng)

Phần Thưởng

1 150 20 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ 100v đồng khóa
2 155 40 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1 200v đồng khóa 
3 160 60 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long 300v đồng khóa 
4 165 80 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1 400v đồng khóa 
5 170 100 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1 500v đồng khóa 
6 175 120 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang 600v đồng khóa 
7 180 140 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 700v đồng khóa 
8 185 160 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn 800v đồng khóa 
9 190 180 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật 900v đồng khóa 
10 195 200 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu 1000v đồng khóa
11 200 220 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn 1100v đồng khóa
12 200 240 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc 1200v dồng khóa
13 200 260 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần 1300v đồng khóa
14 200 280 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang 1400v đồng khóa
15 200 300 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành 1500v đồng khóa
16 220 320 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn 1600v đồng khóa
17 220 340 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật 1700v đồng khóa
18 220 360 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu 1800v đồng khóa
19 220 380 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 1900v đồng khóa
20 220 400 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc 2000v đồng khóa
21 220 420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2100v đồng khóa
22 220 440 100 điểm tiềm năng + 15 Bùa bảo toàn 2200v đồng khóa
23 220 460 100 điểm tiềm năng + 150 Linh Tê Ngọc 2300v đồng khóa
24 220 480 100 điểm tiềm năng + 30000 Chiến Thần 2400v đồng khóa
25 220 500 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc 2500v đồng khóa
26 250 520 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
27 250 540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
28 250 560 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
29 250 580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
30 250 600 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
31 250 620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
32 250 640 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
33 250 660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
34 250 680 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
35 250 700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
36 250 720 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
37 250 740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
38 250 760 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
39 250 780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
40 250 800 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
41 250 820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
42 250 840 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
43 250 860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
44 250 880 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
45 250 900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
46 250 920 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
47 250 940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
48 250 960 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa
49 250 980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần 2500v đồng khóa
50 250 1000 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn 2500v đồng khóa

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 135.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp