Sự kiện noel 2019

29-10-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Kinh chào quý bằng hữu Thiên Tử Kiếm thân mến,

Thế là đã sắp kết thúc một năm 2019 đầy màu sắc. Thiên Tử Kiếm chân thành cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với Thiên Tử Kiếm trong thời gian qua.

Để tiếp thêm sức mạnh, giúp các hoạt động cuối năm có thể trở nên hấp dẫn hơn, Thiên Tử Kiếm sẽ ra mắt [Sự Kiện Noel 2019] cùng hàng loạt phần thưởng giá trị. Quý nhẫn sĩ hãy cùng tham gia nhé!

I. Thời gian.

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 31/10/2019.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ hiện đang tham gia tại Thiên Tử Kiếm.

II. Cách thu thập.

 

Tên Vật Phẩm Thu Thập

Gà Tây Thơm Ngon

Hoạt Động Phần Thưởng
Bạch Hổ Đường - 20 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] khi qua ãi
Loạn Phái

- Quán Quân: 1000 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Á Quân: 500 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Tứ Cường: 300 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Bát Cường: 200 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Vòng 16: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

NV Hàng Ngày

- Hoàn Thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ: 50 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ: 200 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 40 Nhiệm Vụ: 250 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]

Thương Hội - Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thương Hội: 1000 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]
Tiêu Dao Cốc - 10 Gà Tây Thơm Ngon [Khóa] khi qua ãi
Tống Kim

- 3000 Điểm Tích Lũy Trận: 50 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- 5000 Điểm Tích Lũy Trận: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- 10000 Điểm Tích Lũy Trận: 200 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

Truy Nã - 10 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] khi hoàn thành nhiệm vụ
Vận Tiêu

- Tiêu Xa Trắng: 20 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lam: 50 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lục: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa]

- Tiêu Xa Vàng: 200 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] 

Tiêu Diệt Boss Khủng

- 200 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] khi tiêu diệt Boss

Quân Doanh

- Nhiệm Vụ Chính Tuyến: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa].

- Nhiệm Vụ Phụ Tuyến: 100 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa].

-Nhiệm Vụ Hành Trình Bất Tận: 500 Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa].

Train Tần Lăng - Tỉ lệ nhận được khi tiêu diệt quái.

Bông Tuyết

  • - Sau khi sử dụng 20 Con Gà Tây Thơm Ngon sẽ nhận được 1 Bông Tuyết.

Rượu Đào Thượng Hạng

  • - Mua <Rượu Đào Thượng Hạn> đế dùng với <Gà Tây Thơm Ngon> tại [Sứ Giả Hoạt Động] ở Thành Chính. 
  • - Tiêu Hao: 1 vạn đồng thường hoặc 1 vạn đồng khóa.

 

  • - Có Thể đổi Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] -> Gà Tây Thơm Ngon [Khóa]. Bông Tuyết [Không Khóa] -> Bông Tuyết [Khóa] tại [Sứ Giả Hoạt Động] ở Thành Chính.

 

Săn Boss Thu Thập Gà Tây Thơm Ngon

Train Tần Lăng Thập Gà Tây Thơm Ngon

Hộ Tiêu - Cướp Tiêu Thập Gà Tây Thơm Ngon

III. Phần thưởng khi sử dụng Gà Tây Thơm Ngon.

Vật Phẩm Phần Thưởng

Gà Tây Thơm Ngon

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng.

Tiêu hao: 1 Gà Tây Thơm Ngon + 1 Rượu Đào Thượng Hạng

SL Vật Phẩm
3 Tỷ Kinh Nghiệm
120 Mảnh Ngoại Trang
120 Tinh Thạch Đồng Hành
120 Thần Khí Bảo Châu
120 Ấn Ký Tín Vật
120 [Mảnh Ghép] Ấn
120 Mảnh Ghép Ngựa
120 Mảnh Chân Nguyên
120 Mảnh Huy Chương
12 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Rương Trấn Hồn Thạch
1 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

- Lưu Ý: Mỗi ngày sau khi dùng 200 Gà Tây Thơm Ngon. Nhận được 1 Khối Tuyết (1 ngày / 1 lần).

- Đắp Khối Tuyết Thành Người Tuyết > Mỗi Lần Đắp Tiêu Hao: 2 Bông Tuyết.

- Mỗi lần đắp cách nhau 30s. Nếu quá lâu không đắp người tuyết sẽ bị tan đi.

 

SL Vật Phẩm
100 Tỷ Kinh Nghiệm (chắc chắn nhận được)
1 -> 50 Rương Trấn Hồn Thạch
1 -> 10 Linh Tê Ngọc
1 -> 1000  Kinh Nghiệm Đơn
1 -> 3 Rương Trận Pháp <1 ngày>
1 -> 50 Đá Thần Sa - Vô Hạ Dẫn
1 -> 50 Mảnh Ghép Vũ Khí

Bông Tuyết

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng.

Tiêu hao: 1 Bông Tuyết + 10 Rượu Đào Thượng Hạng

Mỗi khi sử dụng 300 Bông Tuyết [Không Khóa] ngẫu nhiên nhận được: 200 Rương trấn hồn thạch, Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6, Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng.

Mỗi khi sử dụng 300 Bông Tuyết [Khóa] ngẫu nhiên nhận được: 200 Rương trấn hồn thạch [Khóa], Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6 [Khóa], Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng [Khóa].

 

SL Vật Phẩm
1

Rương Trấn Hồn Thạch

(chắc chắn nhận được)

30 Tỷ Kinh Nghiệm
1100 Mảnh Ngoại Trang
1100 Tinh Thạch Đồng Hành
1100 Thần Khí Bảo Châu
1100 Ấn Ký Tín Vật
1100 [Mảnh Ghép] Ấn
1100 Mảnh Ghép Ngựa
1100 Mảnh Chân Nguyên
1100 Mảnh Huy Chương
100 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
10 Mảnh Ghép Vũ Khí
10 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Lưu Ý:

  • - Gà Tây Thơm Ngon [Khóa] dùng chung Rượu Đào Thượng Hạng [Khóa] - Gà Tây Thơm Ngon [Không Khóa] dùng chung Rượu Đào Thượng Hạng [Không Khóa].
  • - Bông Tuyết [Khóa] dùng chung Rượu Đào Thượng Hạng [Khóa] - Bông Tuyết [Không Khóa] dùng chung Rượu Đào Thượng Hạng [Không Khóa].

 

Xin Chân Thành Cám Ơn.!

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp