SỰ KIỆN HỘP QUÀ

24-06-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến


Kinh chào quý bằng hữu Thiên Tử Kiếm thân mến,

Để tiếp thêm sức mạnh, giúp các hoạt động có thể trở nên hấp dẫn hơn, Thiên Tử Kiếm sẽ ra mắt [Sự Kiện Hộp Quà] cùng hàng loạt phần thưởng giá trị. Quý nhẫn sĩ hãy cùng tham gia nhé!

 • Thời gian diễn ra: Bắt đầu 00h00 ngày 25/06/2020
 • Tham gia event khi sử dụng hộp quà cấp 3 nhận thưởng mốc cố định nhận ngay :
 • Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 Cấp
 • Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân
 • Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế
 • Sự kiện diễn ra tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ KIẾM

Npc Event In Game

NPC HỖ TRỢ THIÊN TỬ KIẾM

Vật Phẩm Mô tả

Hộp Quà Cấp 1

 • Nguồn gốc: Nhận được từ tham gia Hoạt động 
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng hoặc ghép hộp quà cấp 2

Hộp Quà Cấp 2

 • Nguồn gốc: Ghép từ hộp quà cấp 1
 • Tính chất: Không khóa hoặc khóa , vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng hoặc ghép hộp quà cấp 3

Hộp Quà Cấp 3

 • Nguồn gốc: Ghép từ hộp quà cấp 2
 • Tính chất: Không khóa, vĩnh viễn
 • Chức năng: Sử dụng nhận nhiều phần thưởng

I.Cách thức nhận Hộp quà cấp 1

Vật Phẩm Mô tả
Truy Nã  Nhận được 10 Hộp Quà Cấp 1 / 1 Nhiệm vụ thành công
Nhiệm vụ hằng ngày Liên tiếp 10 nhiệm vụ - 50 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 20 nhiệm vụ - 100 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 30 nhiệm vụ - 150 Hộp Quà Cấp 1
Liên tiếp 40 nhiệm vụ - 200 Hộp Quà Cấp 1
Vận Tiêu Vàng - 200 Hộp Quà Cấp 1
Lục - 100 Hộp Quà Cấp 1
Lam - 50 Hộp Quà Cấp 1
Trắng - 20 Hộp Quà Cấp 1
Tiêu Dao Cốc Nhận được 10 Hộp Quà Cấp 1 / Ải thành công
Tống Kim 3000 điểm tích lũy - 50 Hộp Quà Cấp 1
5000 điểm tích lũy - 100 Hộp Quà Cấp 1
10000 điểm tích lũy - 200 Hộp Quà Cấp 1
Bạch Hổ Đường Nhận được 20 Hộp Quà Cấp 1 / Ải thành công
Đua Thuyền Top 1 - 50 Hộp Quà Cấp 1,
mỗi hạng sau giảm 5 cái Hộp Quà.
Thương Hội 1000 Hộp Quà Cấp 1 khi hoàn thành 40 nhiệm vụ
Quân Doanh Rương nhiệm vụ chính tuyến : 100 Hộp Quà Cấp 1
Quân Doanh Rương nhiệm vụ phụ tuyến : 100 Hộp Quà Cấp 1
Quân Doanh Rương Nhiệm Vụ Hành Trình Bất Tận : 500 Hộp Quà Cấp 1
Train quái Tần Lăng Có tỉ lệ nhận được Hộp Quà Cấp 1 khi giết quái 

Lưu ý : Hành Trang Phải có 1 ô trống  để nhận  Hộp quà cấp 1

II.Cách thức nhận Hộp quà cấp 2 

 • Các huynh đệ tới NPC HỖ TRỢ THIÊN TỬ KIẾM
 • Chọn Sự Kiện Hộp Quàchọn Ghép Hộp Quà Cấp 2

Hoạt động Vật phẩm

Thi đấu Loạn Phái

Quán Quân : 100 Hộp Quà Cấp 2
Á Quân : 50 Hộp Quà Cấp 2
Tứ Cường : 25 Hộp Quà Cấp 2
Bát Cường  : 15 Hộp Quà Cấp 2

Tống Kim

Hạng 1 : 50 Hộp Quà Cấp 2
Hạng 2 : 20 Hộp Quà Cấp 2
Hạng 3 : 10 Hộp Quà Cấp 2

Boss 115

50 Hộp Quà Cấp 2

Lưu ý :

- 2 Hộp quà cấp 1 sẽ nâng cấp được thành 1 Hộp quà cấp 2 và Túi của bạn cần ít nhất 5 ô trống để ghép

- Ghép hộp quà bằng đồng khóa sẽ ra vật phẩm khóa , ghép hộp quà bằng đồng thường sẽ ra vật phẩm không khóa

III.Cách thức nhận Hộp quà cấp 3

Ghép tại NPC HỔ TRỢ THIÊN TỬ KIẾM

 

Đối thoại NPC Hỗ Trợ chọn :

Ghép hộp quà cấp 3

Lưu ý : 20 Hộp Quà Cấp 2

+ 1 Lăng Vân Thạch + 5 Kim Nguyên Bảo 

= 10 Hộp Quà Cấp 3 


Lưu ý : 20 Hộp Quà Cấp 2 + 1 Lăng Vân Thạch + 5 Kim Nguyên Bảo = 10 Hộp Quà Cấp 3 

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 1

Sử dụng Hộp quà cấp 1 ( miễn phí ) sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Mảnh Ngoại Trang 5 Không Khóa
Ấn Ký Tín Vật 5
Mảnh Ghép Ngựa 5
Tinh Thạch Đồng Hành 5
Mảnh Ghép Ấn 5
Chúc bạn may mắn lần sau   

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 2

Sử dụng Hộp quà cấp 2 ( tốn 1 Ngân nguyên bảo ) sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm ( Tỷ ) 3 Không Khóa hoặc Khóa
Mảnh Ngoại Trang 120
Tinh Thạch Đồng Hành 120
Thần Khí Bảo Châu 120
Ấn Ký Tín Vật 120
[Mảnh Ghép] Ấn 120
Mảnh Ghép Ngựa 120
Mảnh Chân Nguyên 120
Mảnh Huy Chương 120
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 12
Rương Trấn Hồn Thạch 1
Mảnh Ghép Vũ Khí 1
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 1

Lưu ý : Ghép hộp quà bằng đồng khóa sẽ ra vật phẩm khóa , ghép hộp quà bằng đồng thường sẽ ra vật phẩm không khóa

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà Cấp 3

Sử dụng Hộp quà cấp 3 sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượng Tính chất
Kinh Nghiệm 20 Không Khóa
Mảnh Ngoại Trang 700
Tinh Thạch Đồng Hành 700
Thần Khí Bảo Châu 700
Ấn Ký Tín Vật 700
[Mảnh Ghép] Ấn 700
Mảnh Ghép Ngựa 700
Mảnh Chân Nguyên 700
Mảnh Huy Chương 700
[Mảnh Ghép]Mặt Nạ 70
Mảnh Ghép Vũ Khí 7
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 7
Linh Tê Ngọc 1
Rương Trang Bị Đồng Hành(4-5-6) 1
Rương Thần Sa(1-4) 1

Phần thưởng mốc cố định khi sử dụng Hộp quà cấp 3

Sử dụng Hộp quà cấp 3 sẽ nhận thưởng theo các mốc cố định như sau

Mốc Thưởng Phần thưởng Tính chất

500

250 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
200 Mảnh Ghép Vũ Khí
200 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

KHÓA
1000

500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
500 Mảnh Ghép Vũ Khí
500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1

2000

1000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
700 Mảnh Ghép Vũ Khí
700 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 1

3000

1500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
800 Mảnh Ghép Vũ Khí
800 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2

5000

2500 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

10000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

15000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Thần Sa 1-4 dòng : số lượng 2
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1

20000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
1000 Tiền Du Long

30000

3000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1000 Mảnh Ghép Vũ Khí
1000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
1000 Tiền Du Long

40000

4000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
1500 Mảnh Ghép Vũ Khí
1500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 1
1000 Tiền Du Long
Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế

50000

5000 Đá Trấn hồn thạch (theo hệ phái nhân vật sử dụng event)
2000 Mảnh Ghép Vũ Khí
2000 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
Rương Bí Kíp Trấn Phái 1-20 cấp : số lượng 1
Rương Trang bị pet 4-5-6 : số lượng 2
2000 Tiền Du Long
Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân

 

Lưu ý : - Sử dụng hộp quà khóa sẽ nhận vật phẩm khóa , sử dụng hộp quà không khóa sẽ nhận vật phẩm không khóa

- Đá trấn hồn thạch sẽ theo hệ phái nhân vật khi đang sử dụng Event , vui lòng chọn đúng phái cần nhận Đá trấn hồn thạch 

- Toàn bộ vật phẩm nhận mốc cố định là vật phẩm khóa

- Sau khi sử dụng 50000 Hộp quà cấp 3 sẽ reset về lại 0

- Cần 5 ô trống để sử dụng Hộp Quà

- Mọi thắc mắc các bạn vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ tối đa 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp