Sáp nhập máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM và HÙNG KIẾM

28-08-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM  HÙNG KIẾM  vào 16H00 ngày 29/08/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ SÁP NHẬP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 20000
Lệnh Bài Trang Bị 3000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh Thạch Đồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 3000
Rương Trấn Hồn Thạch 3000
Thần Sa-Vô Hạ Dẫn 800
Mảnh Ghép Vũ Khí 800
Linh Tê 200
Đồng Khóa 3000
Hộp Quà Cấp 2 25000

- Nhân vật thuộc máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THIÊN KIẾM và SÁT KIẾM sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp