Sáp nhập máy chủ QUY KIẾM và NAM KIẾM

18-10-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ QUY KIẾM NAM KIẾM vào 13H00 ngày 19/10/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ QUY KIẾM phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ QUY KIẾM được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ SÁP NHẬP MÁY CHỦ
35000 Kinh Nghiệm Đơn
100000 Mảnh Luân Hồi Ấn
100000 Tinh Thạch Đồng Hành
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Thần Khí Bảo Châu
350 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ QUY KIẾM sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ QUY KIẾM sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp