Sáp nhập máy chủ HOÀNG KIẾM và TỴ KIẾM

22-05-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HOÀNG KIẾM TỴ KIẾM vào 13H00 ngày 23/05/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HOÀNG KIẾM phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HOÀNG KIẾM được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ SÁP NHẬP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 70000
Lệnh Bài Trang Bị 8000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Tinh THÁNHĐồng Hành 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
[Đại] Chân Khí 6500
Rương Trấn Hồn Thạch 6500
Thần Sa - Vô Hạ Dẫn 2500
Mảnh Ghép Vũ Khí 2500
Linh Tê 800
Đồng Khóa 8000
Pháo Hoa 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ HOÀNG KIẾM sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HOÀNG KIẾM sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB

 

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp