Nâng cấp ngựa

23-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp.

 • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Cấp 1 Nhận được hỗ trợ tân thủ
Cấp 2 10 1 500
Cấp 3 10 2 600
Cấp 4 10 3 700
Cấp 5 20 4 800
Cấp 6 20 5 1000
Cấp 7 20 6 1200
Cấp 8 50 7 1400
Cấp 9 50 8 1600
Cấp 10 50 9 2000
Cấp 11 100 10 3000
Cấp 12 100 12 3000
Cấp 13 100 14 4000
Cấp 14 200 16 6000
Cấp 15 300 18 10000
Cấp 16 400 20 15000
Cấp 17 500 25 20000
Cấp 18 600 30 30000
Cấp 19 700 40 40000
Cấp 20 800 50 50000
Cấp 21 900 60 60000
Cấp 22 1000 70 70000
Cấp 23 1100 80 80000
Cấp 24 1200 90 90000
Cấp 25 1300 100 100000
Cấp 26 1400 110 110000
Cấp 27 1500 120 120000
Cấp 28 1600 130 130000
Cấp 29 1700 140 140000
Cấp 30 1800 150 150000
Cấp 31 1900 160 160000
Cấp 32 2000 170 170000
Cấp 33 2100 180 180000
Cấp 34 2200 190 190000
Cấp 35 2300 200 200000
Cấp 36 2400 400 210000
Cấp 37 2500 600 220000
Cấp 38 2600 800 230000
Cấp 39 2700 1000 240000
Cấp 40 3000 1500 250000
Cấp 41 3500 2000 260000
Cấp 42 4000 2500 270000
Cấp 43 4500 3000 280000
Cấp 44 5000 3500 290000

III. Nhập Hồn [Thần Mã Du Long].

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

 

 

 

-Chuẩn bị Linh hồn Du Long

-Mua ở Shop Cửa Hàng - Shop Du Long- 1k5 tiền du long

Chọn Nhập Hồn Thú Cưỡi Du Long.

Sau khi chọn hãy bỏ vào ô 1 ngựa thường và 1 linh hồn theo mình đã chọn.

Sau khi đồng ý ngựa của bạn sẽ chuyển thành Thần Mã Du Long

 

IV. CƯỜNG HÓA NGỰA DU LONG

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

 

 

Đối Thoại Cơ Quan Nâng Cấp chọn : Cường Hóa Thần Thú Du Long

Để Ngựa đã nhập hồn [ Thần Thú ] vào trong ô kèm Linh Hồn cùng 1 loại Ngựa [ Thần Thú ]
 • Nâng cấp ngựa tỷ lệ thành công 100%
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Mỗi một lần nâng cấp ngựa sẽ thay đổi hình dáng
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame
 • Các ngựa nhập hồn Du Long sẽ giữ nguyên cấp độ đã nâng cấp (kích hoạt thuộc tính cường hóa là +1).
 • Ngựa đã nhập hồn Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân hoặc Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế phải dùng đúng Linh Hồn [Thần Thú] mới cường hóa được
 • Linh hồn du long trong  Cửa Hàng Tiền Du Long không thể cường hóa , chỉ áp dụng đối với Linh Hồn ăn Event mới cường hóa được
 • Cùng 1 loại Linh Hồn Thần Thú Du Long mới cường hóa được ( vd ngựa đã nhập hồn linh hồn thần thú băng phong kỳ lân thì cần linh hồn [ thần thú ] băng phong kỳ lân để cường hóa )
 • Ngựa đã cường hóa  không thể đổi linh hồn ngựa khác 
 • Cường hóa tối đa là 3 cấp
 • Dòng màu vàng ở Thần Thú là chưa cường hóa dòng
 • Dòng màu xanh là đã cường hóa
 • Ảnh miêu tả để ở đầu bài viết

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp