[Event] Túi Quà Sự Kiện

14-08-2018Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

I. Cách thu thập Túi Quà Sự Kiện

Hoạt Động Phần Thưởng
Bạch Hổ Đường - 20 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa] khi qua ãi
Loạn Phái

- Quán Quân: 1000 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Á Quân: 500 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Tứ Cường: 300 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Bát Cường: 200 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Vòng 16: 100 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

NV Hàng Ngày

- Hoàn Thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ: 50 Túi Quà Sự Kiện [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ: 100 Túi Quà Sự Kiện [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ: 200 Túi Quà Sự Kiện [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 40 Nhiệm Vụ: 250 Túi Quà Sự Kiện [Khóa]

Thương Hội - Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thương Hội: 1000 Túi Quà Sự Kiện [Khóa]
Tiêu Dao Cốc - 10 Túi Quà Sự Kiện [Khóa] khi qua ãi
Tống Kim

- 3000 Điểm Tích Lũy Trận: 50 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- 5000 Điểm Tích Lũy Trận: 100 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- 10000 Điểm Tích Lũy Trận: 200 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

Truy Nã - 10 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa] khi hoàn thành nhiệm vụ
Vận Tiêu

- Tiêu Xa Trắng: 20 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lam: 50 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lục: 100 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa]

- Tiêu Xa Vàng: 200 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa] 

Tiêu Diệt Boss Khủng

- 200 Túi Quà Sự Kiện [Không Khóa] khi tiêu diệt Boss

Train Tầng Lăng - Tỉ lệ nhận được khi tiêu diệt quái.

Săn Boss Thu Thập Túi Quà Sự Kiện

Train Tần Lăng Thập Túi Quà Sự Kiện

Hộ Tiêu - Cướp Tiêu Thập Túi Quà Sự Kiện

II. Phần thưởng khi sử dụng Túi Quà Sự Kiện

Số Lượng Vật Phẩm
2 Kinh Nghiệm

100

Mảnh Ngoại Trang

100

Tinh Thạch Đồng Hành

100

Thần Khí Bảo Châu

100

Ấn Ký Tín Vật
100 [Mảnh Ghép] Ấn
100 Mảnh Ghép Ngựa
100 Mảnh Chân Nguyên
100 Mảnh Huy Chương
10 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Rương Trấn Hồn Thạch
2 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Lưu Ý:

  • - Túi sự kiện chỉ sử dụng trong thời gian hoạt động diễn ra.
  • - Túi khóa mở bằng đồng khóa - Túi không khóa mở bằng đồng thường.

Xin Chân Thành Cám Ơn.!

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp