[Event] Đập Trứng Vàng

25-08-2019Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Kinh chào quý bằng hữu Thiên Tử Kiếm thân mến,

Để tiếp thêm sức mạnh, giúp các hoạt động tháng 09 có thể trở nên hấp dẫn hơn, Thiên Tử Kiếm sẽ ra mắt sự kiện Đập Trứng Vàng cùng hàng loạt phần thưởng giá trị. Quý nhẫn sĩ hãy cùng tham gia nhé!

I. Thời gian.

  • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 27/08/2019.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ hiện đang tham gia tại Thiên Tử Kiếm.

II. Cách thu thập.

 

Tên Vật Phẩm Thu Thập

Trứng

Hoạt Động Phần Thưởng
Bạch Hổ Đường - 20 Trứng [Không Khóa] khi qua ãi
Loạn Phái

- Quán Quân: 1000 Trứng [Không Khóa]

- Á Quân: 500 Trứng [Không Khóa]

- Tứ Cường: 300 Trứng [Không Khóa]

- Bát Cường: 200 Trứng [Không Khóa]

- Vòng 16: 100 Trứng [Không Khóa]

NV Hàng Ngày

- Hoàn Thành Liên Tiếp 10 Nhiệm Vụ: 50 Trứng [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 20 Nhiệm Vụ: 100 Trứng [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 30 Nhiệm Vụ: 200 Trứng [Khóa]

- Hoàn Thành Liên Tiếp 40 Nhiệm Vụ: 250 Trứng [Khóa]

Thương Hội - Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thương Hội: 1000 Trứng [Khóa]
Tiêu Dao Cốc - 10 Trứng [Khóa] khi qua ãi
Tống Kim

- 3000 Điểm Tích Lũy Trận: 50 Trứng [Không Khóa]

- 5000 Điểm Tích Lũy Trận: 100 Trứng [Không Khóa]

- 10000 Điểm Tích Lũy Trận: 200 Trứng [Không Khóa]

Truy Nã - 10 Trứng [Không Khóa] khi hoàn thành nhiệm vụ
Vận Tiêu

- Tiêu Xa Trắng: 20 Trứng [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lam: 50 Trứng [Không Khóa]

- Tiêu Xa Lục: 100 Trứng [Không Khóa]

- Tiêu Xa Vàng: 200 Trứng [Không Khóa] 

Tiêu Diệt Boss Khủng

- 200 Trứng [Không Khóa] khi tiêu diệt Boss

Train Tầng Lăng - Tỉ lệ nhận được khi tiêu diệt quái.

Tinh Thạch Thánh Hỏa

  • - Sau khi đập 20 Quả Trứng sẽ nhận được 1 Tinh Thạch Thánh Hỏa.

Búa Vàng

  • - Mua Búa Vàng đế Đập Trứng tại [Sứ Giả Hoạt Động] ở Thành Chính. 
  • - Tiêu Hao: 1 vạn đồng thường hoặc 1 vạn đồng khóa.

 

  • - Có Thể đổi Trứng [Không Khóa] -> Trứng [Khóa]. Tính Thạch Thánh Hỏa [Không Khóa] -> Tinh Thạch Thanh Hỏa Khóa [Khóa] tại [Sứ Giả Hoạt Động] ở Thành Chính.

 

Săn Boss Thu Thập Trứng

Train Tần Lăng Thập Trứng

Hộ Tiêu - Cướp Tiêu Thập Trứng

III. Phần thưởng khi sử dụng Trứng.

Vật Phẩm Phần Thưởng

Trứng

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

Tiêu hao: 1 Trứng + 1 Búa Vàng

SL Vật Phẩm
3 Tỷ Kinh Nghiệm
110 Mảnh Ngoại Trang
110 Tinh Thạch Đồng Hành
110 Thần Khí Bảo Châu
110 Ấn Ký Tín Vật
110 [Mảnh Ghép] Ấn
110 Mảnh Ghép Ngựa
110 Mảnh Chân Nguyên
110 Mảnh Huy Chương
11 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Rương Trấn Hồn Thạch
1 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

- Lưu Ý: Mỗi ngày sau khi dùng 200 Quả Trứng. Lại NPC Event Ingame >> Hộp Quà Sự Kiện để nhận quà.

- Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần.

SL Vật Phẩm
1 -> 50 Rương Trấn Hồn Thạch
1 -> 10 Linh Tê Ngọc
1 -> 1000  Kinh Nghiệm Đơn
1 -> 3 Rương Trận Pháp <1 ngày>
1 -> 50 Đá Thần Sa - Vô Hạ Dẫn
1 -> 50 Mảnh Ghép Vũ Khí

Tinh Thạch Thánh Hỏa

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

Tiêu hao: 1 Tinh Thạch Thánh Hỏa + 10 Búa Vàng

Mỗi khi sử dụng 300 Tinh Thạch Thánh Hỏa [Không Khóa] ngẫu nhiên nhận được: 200 Rương trấn hồn thạch, Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6, Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng.

Mỗi khi sử dụng 300 Tinh Thạch Thánh Hỏa [Khóa] ngẫu nhiên nhận được: 200 Rương trấn hồn thạch [Khóa], Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6 [Khóa], Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng [Khóa].

 

SL Vật Phẩm
1

Rương Trấn Hồn Thạch

(chắc chắn nhận được)

30 Tỷ Kinh Nghiệm
1000 Mảnh Ngoại Trang
1000 Tinh Thạch Đồng Hành
1000 Thần Khí Bảo Châu
1000 Ấn Ký Tín Vật
1000 [Mảnh Ghép] Ấn
1000 Mảnh Ghép Ngựa
1000 Mảnh Chân Nguyên
1000 Mảnh Huy Chương
100 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
10 Mảnh Ghép Vũ Khí
10 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn

 

Lưu Ý:

  • - Trứng chỉ sử dụng trong thời gian hoạt động diễn ra.
  • - Trứng [Khóa] mở bằng Búa Vàng [Khóa] - Trứng [Không Khóa] mở bằng Búa Vàng [Không Khóa].

 

Xin Chân Thành Cám Ơn.!

__________________________________
Trân trọng

Thiên Tử Kiếm
thientukiem.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp